Kvalitetskontrol

RockShell vægsystemet passer til alle standard bygningskomponenter f.eks. tage, vinduer og døre mm. samt forskellige typer udvendige facadebeklædninger. Modulkonceptet er præfabrikeret og består kun af få dele. Det mindsker risikoen for fejl på byggepladsen.

Ved alle forbindelser mellem RockShell vægsystemet og andre bygningsdele findes standardsamlinger, som minimerer kuldebroer. Som følge af systemets modulopbygning kræves der meget få tilpasninger mellem forskellige bygningsdesign. Derfor kan løsningsdetaljerne anvendes ved
flere forskellige designtyper.

A Kvalitetsprocessen
1 For at sikre et effektivt byggeforløb og et højt kvalitetsniveau tilbyder ROCKWOOL praktiske byggekurser for montører.
2 På ROCKWOOL fabrikken foretages en grundig kontrol af kvalitet, specifikationer, mængde, format mv. i henhold til den specifikke bygning.
3 RockShell vægsystemet designes nøjagtigt til hver enkel bygning. Alle systemkomponenterne skræddersys og formonteres på ROCKWOOL fabrik.
4 Alle komponenter leveres til byggepladsen som en enkel systemleverance i henhold til leveringsaftalerne. Ingen ventetider, ingen forsinkelser.

B På byggepladsen
5 Det anbefales at udføre kontrol af leverancen på byggepladsen i henhold til de angivne specifikationer.
6 Før monteringen af RockShell vægsystemet er det vigtigt at sikre, at fundamentet opfylder de krævede tolerancer. Se kapitel 6 for yderligere information.
7 Det anbefales, at der holdes et opstartsmøde på byggepladsen med deltagelse af en RockShell specialist for at gennemgå monteringsprocessen for RockShell vægsystemet.
8 Det anbefales at udarbejde inspektionsplaner i henhold til beskrivelserne.
9 Det anbefales at udføre særlig kontrol i forbindelse med vådrum (badeværelser) og udførelsen af samlinger i lavenergihuse.

C Afsluttende kontrol
10 En RockShell specialist kan foretage en afsluttende kontrol og inspektion af den færdige RockShell væg efter behov og aftale.