Færre samlede omkostninger

En bygning er omkostningsintensiv lige fra planlægning og projekttilrettelæggelse til bygningen står klar til brug. Det er derfor vigtigt at optimere hver enkel fase, så alle unødige omkostninger elimineres, fejl undgås, og den samlede byggeproces gennemføres så problemfrit som muligt. 

Et gennemtænkt system kombineret med en rationel byggeproces resulterer i et hurtigere byggeri og en samlet omkostning, som er lavere end ved de traditionelle konstruktions-metoder.

I en bygning, hvor RockShell vægsystemet anvendes, vil processen og omkostningerne typisk være fordelt som vist i det følgende diagram.

     

                       

 

Omkostninger forbundet med spild og bortskaffelse er ikke medtaget i tabellen. Men generelt kan det siges, at affaldsmængden og bortskaffelsen er væsentligt dyrere med en traditionel løsning end med en RockShell løsning. RockShell vægsystemet leveres som en samlet, projekttilpasset systemleverance til det specifikke byggeri. Dette giver kun minimal tilpasning og spild i selve byggeprocessen.