Yderbeklædning

Yderbeklædninger er ikke en del af RockShell vægsystemet, og kan vælges næsten uafhængigt af systemet. Bl.a. træfacade, paneler, mursten, skalmursten eller puds kan anvendes til at beskytte RockShell vægsystemet mod ydre påvirkninger.

Underlaget til yderbeklædninger består i de fleste tilfælde af lodrette udluftningbrædder af krydsfiner, som monteres på ydersiden af samlingerne mellem RockShell stenuldselementer. Krydsfinerbrædderne skrues gennem RockShell stenuldens udvendige del og ind i de lodrette, bærende profiler (vægprofil, endeprofil, overligger). Belastninger fra beklædningen kan overstige den maksimale friktionskraft mellem krydsfinerbrædderne og ulden. Det gør det nødvendigt at fastgøre krydsfinerbrædderne til tagkonstruktionen. Det er i disse tilfælde vigtigt, at krydsfinerbrædderne ikke afbrydes i højde med etageadskillelsen.

Pudsbaserede beklædningstyper kan bl.a. monteres på cementbaserede plader. For at undgå revner i pudslaget skal længden af en sådan plade altid dække afstanden mellem de to lodrette krydsfinérbrædders midtpunkter. Ikke bærende krydsfinérbrædder f.eks. ved brystninger skal desuden broforbindes fuldstændigt med en plade til at overføre belastninger fra beklædningen til de bærende underlagsbrædder. Det samme gælder for paneler og træelementer.