Godt at vide: Vinduer og døre

Som vist på figur 1 og figur 4 rammes vinduer og døre lodret ind af RockShell endeprofiler. Foroven mellem endeprofilerne monteres en overligger, der skal tjene som bro for ovenfra kommende belastninger som ledes videre i endeprofilerne.

Det anbefales at tilpasse åbningerne til vinduer og døre efter RockShell vægsystemets modul-skelet som et multiplum af 60 cm. Hvis der anvendes elementer, som ikke passer til modulskelettet, skal både overliggeren og RockShell standardstenulden fremstilles og leveres i en speciel længde/bredde, som passer til elementets bredde. Vinduers brystninger er ikke beregnet til at bære last. Dog er det muligt at belaste en brystnings topprofil midlertidigt med vægten af et almindeligt vindue, før det forankres til endeprofilet på begge sider.

  

                        

Overliggere
RockShell vægsystemet har færdig-fremstillede overliggere, som skal anvendes over åbninger til vinduer og døre. En overligger består af mindst fire hoveddele: et topprofil, et bundprofil og to sidedele. Disse fire dele danner en kasse med to åbne ender, der er fyldt med stenuld for at undgå kuldebroer. Overliggere, som spænder over mere end ét modul, stabiliseres ved hjælp af en indvendig metalplade pr. modul. Det er ikke nødvendigt at anvende overligger, hvis facadeåbningen er mindre end 600 mm brede. Overliggerens højde skal min. være 300 mm og maks. 900 mm. Maks. længde på overligger er 1800 mm.

 

Karnaper
Karnapernes dimensioner skal følge RockShell vægsystemets modulskelet for at minimere forskelle i RockShell stenuldselementernes størrelse. Det anbefales derfor også, at karnaper designes med sider med en vinkel på 45° i forhold til hovedfacadens linje. Andre vinkler er mulige, men kræver specielt udstyr, hvor der anvendes stenuldselementer i karnapernes hjørner.