Samlinger mod tag og gavl

Tagkonstruktionen er ikke en del af ROCKSHELL vægsystemet. Den kan i det store og hele designes uafhængigt af ROCKSHELL vægsystemet ....

Læs mere her

BYGGEMANUAL

Detaljeret trinvis monteringsvejledning med beskrivelser og forklaringer

Hent PDF