Godt at vide: Tag og gavl

Tage
Tagkonstruktionen er ikke en del af RockShell vægsystemet. Den kan i det store og hele designes uafhængigt af RockShell vægsys-temet.

Spærfoden eller bjælker i tagkonstruktionen kan placeres og fastgøres i en rem, som består af krydsfiner og ligger ovenpå RockShell vægsystemet. Remmen er en del af RockShell vægsystemet.

Vandrette kræfter fra taget, vinkelret til vægplanet, skal holdes tilbage øverst på RockShell vægsystemet enten af etageadskillelsens bjælker eller af tagkonstruktionen. Muligheden for at indarbejde et design med stolpevægge i RockShell stil skal udtrykkeligt verificeres.

  

                        

Gavle
Konstruktionsprincipperne for en gavlvæg svarer til principperne for den almindelige RockShell væg. Gavlvæggens trekantede del adskilles fra etagedelen i højde med tagskægget for at få et ramme-dannende udluftningsbræt på samme niveau hele vejen rundt om bygningen. I tilfælde af en gavltrekant med en højde over 2,7 m kan en vandret deling af gavlvæggen være nødvendigt. Samlingen svarer her til den for delingen i bunden af gavltrekanten.