Godt at vide: Væggens inderside

Installationsvægge
Installationsvæggen er ikke en integreret del af RockShell vægsystemet. Dens design skal primært passe strukturmæssigt til bygningens anvendelsesbehov. Det anbefales dog, at installationsvæggen konstrueres således, at den opnår de karakteristiske værdier for varme/energi, akustik og brandrelaterede anliggender, som omtales i byggemanualens kapitel 3. Typiske dimensioner for en installationsvæg er 45, 70 eller 95 mm plus 12,5 mm gips.

Skillevægge
Indvendige skillevægge er ikke en del af RockShell vægsystemet. Der skal dog sikres en tilstrækkelig forbindelse mellem de to vægge for at håndtere forskellige konstruktionsaspekter som statik, brand og akustik. OSB-pladens lag på indersiden af RockShell vægsystemet kan kun brydes, hvis statikberegninger kan påvise bygningens generelle stabilitet, og samlingens lufttæthed kan sikres af passende.

 

                        

Indervægge
Konstruktionen af indervæggene er ikke en del af RockShell vægsystemet. Indervægge kan designes uafhængigt af RockShell vægsystemet, f.eks. som lette rammevægge med stål- eller træelementer og plade eller som tunge vægge i mursten eller beton. Det kan blive afgørende for RockShell vægsystemet, at indervæggene bidrager til bygningens generelle stabilitet. Det fastsættes ud fra beregninger af ydre belastninger på den specifikke placering for hvert enkelt projekt.