Etageadskillelse

ROCKSHELL vægsystemet er designet, så det kan kombineres med lette etageadskil-lelser, der består af elementer i bygnings-stål eller tømmer ....

Læs mere her

BYGGEMANUAL

Detaljeret trinvis monteringsvejledning med beskrivelser og forklaringer

Hent PDF