Godt at vide: Etageadskillelser

RockShell vægsystemet er designet, så det kan kombineres med lette etageadskil-lelser, der består af elementer i bygnings-stål eller tømmer.

Alt vedrørende statik omkring etageadskil-lelsen skal dækkes af etageadskillelsens leverandør. Etageadskillelsen skal monteres på RockShell vægsystemet på indersiden af OSB-pladerne i C- eller L-formede profiler, fæstnet til RockShell stålprofiler og krydsfinersremmen bag OSB-pladerne

KLIK HER for at få mere at vide om konstruktionsdetaljerne.

Der skal tages højde for, at etageadskillelser under tagetager kan blive belastet af vandrette kræfter fra tagkonstruktionen. Etageadskillelser kan desuden tjene som ”skive” til at afstive bygningen mod vindbelastninger. Der skal derfor gøres passende statiske overvejelser omkring samling mellem
etageadskillelse og væggen.